Aktualności

Artykuły

 • ustalenie godzin pracy kasy SR w Słupsku w dniu 31.12.2015 r.

  Informujemy,  że w dniu 31 grudnia 2015  roku kasa Nr 1 Sądu Rejonowego w Słupsku czynna będzie w godzinach 9.00 do 10.00

 • 24.12.2015 - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy

 • Przyjazny pokój przesłuchań - CERTYFIKAT

  Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Dzieci Niczyje pokój przesłuchań prowadzony przez Sąd Rejonowy w Słupsku, jako spełniający standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania, w dniu 19 października 2015 r. otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci

 • Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Słupsku

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 października 2015 roku w Sądzie Rejonowym w Słupsku zostaną uruchomione Portal Orzeczeń i Portal Informacyjny.

   

  zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku nr A-0001-23/15 w sprawie uwtorzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Słupsku

   

   

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji 15.10.2015 r.

  mediacja

  W związku z przypadającym na 15  października 2015 roku  Międzynarodowym Dniem Mediacji,   w ramach akcji promującej korzyści płynące z mediacji,  na terenie Sądu Rejonowego w Słupsku  odbędą się dyżury mediatorów Słupskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji oraz  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów. W czasie dyżurów udzielane będą informacje o istocie mediacji i możliwości korzystania z tej formy rozwiązywania konfliktów i sporów.

   

    Harmonogram dyżurów w Sądzie Rejonowym w Słupsku:

   

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 13 października 2015r.:

  • 09.00 - 10.30 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
  • 09.00 - 10.30 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji

  Sąd Rejonowy w Słupsku w dniu 15 października 2015r.:

  • 08.45 - 11.00 – (bydynek przy ul.Szarych Szeregów 13) Polskie Centrum Mediacji,
  • 11.00 - 13.00 – (budynek przy ul.Szarych Szeregów 13)  Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów,
  • 08.45 - 12.00 - (budynek przy ul. Kilińskiego 43)  Polskie Centrum Mediacji.

   

 • dni wolne od pracy w 2015 roku

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • 14.08.2015 r. - dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, iż zarządzeniem nr A-0001-56/14 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowgo w Słupsku z dnia 22 grudnia 2014 roku ustalono 14 sierpnia 2015 roku i 24 grudnia 2015 roku dniami wolnymi od pracy

 • Zmiany organizacyjne od 01-07-2015 roku

 • ustalenie 05 czerwca 2015 roku dniem wolnym od pracy

  Uprzejmie informujemy, że  na podstawie  zarządzenia Nr A-0001-10/15  Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 13.04.2015  roku ustalono dzień 05 czerwca 2015  roku  dniem wolnym od pracy z obowiązkiem odpracowania w dniu 13 czerwca 2015 roku w godzinach 7.30 do 15.30.

  WAŻNE! 13 czerwca 2015 roku  kasy Sądu Rejonowego w Słupsku będą nieczynne!