Sprawozdania statystyczne

sprawozdania statystyczne za I  półrocze 2017 roku

 

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


sprawozdania statystyczne za 2016 rok

 

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 

sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 roku


MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16/18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 

sprawozdania statystyczne za 2015 rok

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 roku

MS-S1 - sprawozdanie w sprawach cywilnych

MS-S5 - sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych

MS-S6 - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji

MS-S7 - sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń

MS-S11 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

MS-S16 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich

MS-S18 - sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych

MS-S20K - sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych

MS-S20N - sprawozdanie w sprawach upadłościowych i naprawczych

MS-S40 - sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej